În grupa mică o atenție deosebită se atrage educației senzoriale.