Cadre didactice

Resursa umană a instituției este valoarea supremă, de aceea capacitatea şi calitatea resurselor umane sunt definitorii funcționării eficiente a instituției. Instituţia dispune de resurse umane de bună calitate, unde încrederea şi loialitatea reprezintă valorile de bază ale activităţii grădiniţei. Relaţiile dintre educator- copil, copil-educator; educator –părinte, părinte –educator; manager – angajat, angajat – manager; manager –părinte, părinte–manager și cu partenerii externi sunt de o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea și modernizarea grădiniței.
PREZENTAREA RESURSELOR UMANE
Personalul didactic încadrat în instituţie este calificat, preocupat de perfecţionarea procesului educaţional şi de formarea continuă profesională, este capabil să transforme activitatea didactică într-un demers modern, dinamic în pas cu noile orientări din educaţia timpurie.
 Manager – 1
 Cadre didactice – 8
 Cadre nedidactice – 11

 
 
 

Cadrele didactice  și manageriale  conform vechimii în muncă și studii