Context educațional și legislativ

-Codul Educației al Republicii Moldova din 23.11.2014;
-Strategia de dezvoltare a învățămîntului 2020;
-Сonvenția cu privire Constituția Republicii Moldova; la Drepturile Copilului, ratificată de Parlamentul RM;
-Legea RM cu privire la Drepturile Copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994;
-Codul Muncii al RM, 2003;
-Codul de etică al personalului din instituțiile de învățămînt general și profesional tehnic, 2015;
-Concepţia Educației Preșcolare în Republica Moldova, 2000;
-Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani, (Ministerului Educaţiei, anul 2010);
-Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, (Ministerului Educaţiei şi Tineretului, anul 2010);
-Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, (Ministerului Educaţiei şi Tineretului, anul 2008);
-Regulamentul de atestare a cadrelor didactice și de conducere, 2013;
-Regulamentul intern al instituţiei preşcolare; Statutul instituției de învățămînt;
-Planul de activitate al Direcţiei Generale Educaţie Tineret şi Sport;
-Planul de activitate al grădiniței-creșă nr.60.