Misiune-viziune

VIZIUNEA
 Instituţia de învăţământ preşcolar nr. 60 dorește să devină o instituţie competitivă, partenerul de încredere atât a persoanelor fizice cât şi juridice, a autorităţilor publice locale şi centrale, a instituţiilor naţionale şi internaţionale prin asigurarea serviciilor educaţionale de calitate, care să răspundă nevoilor reale identificate la nivel de comunitate şi societate.
MISIUNEA
Constă în prestarea serviciilor educaţionale cu responsabilitate, transparenţă, imparţialitate, eficienţă şi profesionalizm prin asigurarea îndeplinirii în condiţii
optime a tuturor atribuţiilor cu privire la:
Satisfacerea cerinţelor educaţionale cu scopul de a forma personalităţi cu spirit de iniţiativă, autonome, creative, multilatral dezvoltate şi pregătirea lor pentru
integrarea în activitatea şcolară.
Asigurarea condiţiilor pentru însuşirea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică pentru propria formare, gîndire sistematică şi critică, să-şi formeze capacitatea de a-şi găsi locul într-o lume în schimbare, fiind deschişi pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale.
Asigurarea unui climat intern stimulativ intelectual atît pentru copii cît şi pentru cadrele didactice, climat care este sensibil la cerinţele educaţionale.
Accesul deschis la serviciile educaţionale respectînd principiile incluziuni sociale
Garantarea drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale inclusiv: la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţilor etnice, culturale, lingvistice şi
Promovarea imaginii instituţiei.