Resurse curriculare

Grădiniţa dispune de un bogat arsenal de materiale curriculare, ce permite organizarea procesului educaţional cu centrare pe nevoile şi interesele copiilor:
 planuri de activitate;
planuri educaționale;
planificări calendaristice;
programe extracurriculare;
scrisori metodice;
caiete de lucru;
ghiduri;
perfecţionări anuale, sub diferite forme, ale cadrelor didactice pentru însuşirea unor strategii moderne de lucru la grupă;
literatură metodică și de specialitate.